İlan Tutanağı

ÇARŞAMBA ORGANİK FINDIK ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’ NDAN

 

İLAN TUTANAĞI

Çarşamba Organik Fındık Üreticileri Birliği yönetim kurulumuz 05.10.2021 tarihinde Ali BAKIR başkanlığında toplanarak , 2020,2021 yılları çalışmalarının değerlendirileceği 2022 yılı olağan mali kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 05.04.2022 günü saat:10.00’ Sarıcalı Mah. Zübeyde Hanım Mey. Köseoğlu İş Hanı Kat:2-202 Çarşamba/SAMSUN adresinde yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk temin edilmediği taktirde ikinci toplantı 12.04.2022 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacağına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Gündem aşağıya çıkarılmış olup, tüzüğün 25. Maddesi gereğince; birliğin resmi internet adresi olan www.cofub.com sitesinde ilan yapılarak toplantıya çağrılmışlardır.

GÜNDEM

1-    Açılış ve Yoklama

2-    Başkanlık divanın seçimi ve saygı duruşu

3-    Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi

4-    2020 ve 2021 yılları Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının okunması ve görüşülmesi ve ibrası

5-    Yönetim ve denetim kurulu üyelerine verilecek yolluk, huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti

6-    Tüzel ve gerçek kişiler için üyelik giriş aidatı ve yıllık aidatın belirlenmesi

7-    Desteklemeler için üyeler adına başvurularak gelecek desteklemelerden üyelik aidatının ve üyelerin birliğe borçlarının mahsup edilmesi  için yönetim kuruluna yetki verilmesi

8-    Üyelere yapılan ve yapılacak olan tüm hizmetlere karşı alınacak hizmet bedelinin belirlenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

9-    Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için her türlü demirbaş, taşınır veya taşınmaz mal alınması satılması, ,kiralanması, ipotek alınması, verilmesi ve birlik adına kredi kredi kullanmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi

10- Birlik adına Şirket ve İktisadı İşletme kurulması, ticari işletmelerin iktisadi işletme ve şirket üzerinden yürütülmesini için yönetim kuruluna yetki verilmesi

11- Yönetim kurulu kararı ile geçici ihraç edilen üyelerin üyelikten çıkartılması hususunun görüşülmesi

12- Merkez birliğinin kuracağı ya da ortak olacağı sigorta faaliyetleri ile ilgili şirket ya da her türlü oluşumlara ortak olmak, acentelik almak, hisse satmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi konusunun görüşülmesi

13- 2022-2023 yılları tahmini bütçesinin görüşülerek karara bağlanması

14- Dilek ve temenniler

15- Kapanış

                    YÖN. KUR. BŞK.                           YÖN. KUR. BŞK. YRD.                                  MUHASİP ÜYE

                      ALİ BAKIR                                     Arslan KAHRAMAN                                 Mehmet SERDAR

                      

                       ÜYE                            ÜYE                                                    ÜYE                                    ÜYE                         

            Abdullah GÜNEY         Osman ERCAN                                Kerim OLGUN              Abdurrahim KABAKLI